სითი მონაცემთა დამუშავებიდან არის კენ ლიუს მოთხრობა. იგი შეტანილია ანთოლოგიაში გარკვეული თვალთახედვით, რომელიც გამოიცა 2017 წლის 3 ოქტომბერს.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.