გარდაცვლილი პადმე ამიდალას ცხედარი, დაკრძალვისას.

სიკვდილი იყო ბიოლოგიურ ორგანიზმებში სასიცოცხლო ფუნქციების შეწყვეტა.

გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.