ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.

სკარიფიდან მოპარული სიკვდილის ვარსკვლავის ტექნიკური მონაცემების გრაფიკული ასახვა

სიკვდილის ვარსკვლავის ნახაზები, კოდური სახელწოდებით ვარსკვლავური მტვერი (რომელიც მას მიანიჭა გელენ ერსომ) წარმოადგენდნენ ჯეონოსელთა მიერ შემუშავებული, შემდგომში სიკვდილის ვარსკვლავის სახელწოდებით ცნობილი პირველი იმპერიული სუპერიარაღის გეგმებს.

გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.