სიკვდილის ჟამი არის კევან სკოტის მოთხრობა. იგი შეტანილია ანთოლოგიაში გარკვეული თვალთახედვით, რომელიც გამოიცა 2017 წლის 3 ოქტომბერს. მოთხრობის მთავარი პერსონაჟია ობი-ვან კენობი.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.