ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.

სინარა სანი იყო მირიალანი, რომელიც ახალი რესპუბლიკის ეპოქაში კრეგან გორიბანდა "მეომარ ჩიტებში" შედიოდა.

გამოჩენები

შენიშვნები და სქოლიო

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.