სანსანას სპაისი

სპაისი ეწოდებოდა ნივთიერებას, რომელზეც გალაქტიკაში დიდი მოთხოვნა იყო. მას მოიპოვებდნენ კესელის მაღაროებში, სადაც ვუკიები და სხვა არსებები მას ამუშავებდნენ და აქცევდნენ სარეკრეაციო ნარკოტიკად. მაღაროები აგრეთვე არსებობდა გალაქტიკის სხვა კუთხეებში, მაგალითად რაილოთისა და ნაბუს სისტემებში.[1] ნარკოტიკის ერთ-ერთი ვარიანტი, რილი, რაილოთზე მოიპოვებოდა და ჰქონდა სამეცნიერო და სარეკრეაციო დანიშნებულება.[2] სანსანას სპაისი იყო ისეთი სპაისი, რომელიც მთელ გალაქტიკაში მოიპოვებოდა.[3]

სიტყვა "სპაისი" აგრეთვე აღნიშნავდა სხვა, არანარკოტიკულ საშუალებებს, რომლებიც გამოიყენებოდა საკვებისთვის გემოს მისანიჭებლად. ასეთი, მაგალითად, იყო მარილი.[4][5]

გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.