რეის სპიდერი

სპიდერი იგივე საფრენი ტრანსპორტი,[1] ეწოდებოდა ნებისმიერ რეპულსორულ ტრანსპორტს, რომელიც განკუთვნილი იყო გადაადგილებისთვის.

გამოჩენები[edit | edit source]

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

ვარსკვლავური ომები: ახალი იმედი, საბავშვო რომანი

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.