სტანდარტული თვე[1] ან უბრალოდ თვე, წარმოადგენდა დროის საზომ ერთეულს, რომელშიც რამდენიმე სტანდარტული კვირა შედიოდა.[2] კორუსანტზე წელიწადი შედგებოდა რამდენიმე თვისგან. ზოგიერთი ღონისძიება ტარდებოდა თვის გარკვეულ დროს. სინდაზე, შიდა რკალიპლანეტა გორსიმთვარეზე სისხლის კულტის მიმდევრები თვეში ერთხელ, სავსე მთვარისას, მსხვერპლშეწირვის რიტუალის შესასრულებლად ჩნდებოდნენ.[3] პლანეტა ასმერუზე წელიწადის 234-ე დღეს, ადგილობრივი კალენდრით მე-16 თვეში, ტარდებოდა კ'ანა.[4] ბატუუზე თვე შედგებოდა 30 დღისგან.[5]

გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.