სტანდარტული კვირა[1] ან უბრალოდ კვირა, იყო დროის ხანგრძლივობა, რომელიც ერთზე მეტ დღეს და თვეზე ნაკლებ დროს გრძელდებოდა. როგორც წესი, შედგებოდა რამდენიმე დღისგან, ხოლო რამდენიმე კვირა ერთ თვეს შეადგენდა.[2] ბატუუზე ერთი კვირა ექვსი დღისგან შედგებოდა.[3]

გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.