დევარონელი პატიმარი ტატუირებით

ტატუ ეწოდებოდა ნიშანს, რომლითაც დაფარული იყო გონიერი არსებების სხეულები. მამრობითი სქესის დათომირელები, ღამის ძმები, მაგალითად, სითი ლორდი დართი მოლი, ატარებდნენ ბუნებრივ ზოლებს, რომლებსაც ამატებდნენ ტატუირებას. მდედრობითი სქესის დათომირელები, ღამის დები, ატარებდნენ ნაკლებ შესამჩნევ ტატუირებას, რომელიც მათ მკრთალ კანზე იყო მორგებული[1]. გრანდ-ინკვიზიტორი სახეზე ატარებდა წითელი ფერის ტატუირებას.[2] ნელეი ფრაიფა, ვანდორიდან, გარდა კრიმინალური საქმიანობისა, დაკავებული იყო ტატუირებით და განსაკუთრებით კარგად ფლობდა ელექტროტატუირების ტექნოლოგიას, რომლის მეშვეობით მსურველს შეეძლო მონაცემთა თან ტარება. ფრაიფა თავად მრავალ ტატუს ატარებდა, მათ შორის — ჰიპერსივრცის გამოსახულებას.[3] ელექტროტატუებს ჩელი ლონა აფრა ატარებდა.[4]

გამოჩენები[edit | edit source]

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.