ნაუტოლანი ტექნიკოსი

ტექნიკოსი, იგივე მექანიკოსი, ეწოდებოდა პიროვნებას, რომელიც იყო ტექნოლოგიური ნაწარმის მცოდნე, შეეძლო მისი შეკეთება ან მართვა.

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.