ტირნი იყო პირველი ორდენის უსაფრთხოების ბიუროაგენტი პირველი ორდენის და წინააღმდეგობის დაპირისპირებისას. იგი კოლოსზე ცივი ომის მიწურულს მოხვდა და იძიებდა წინააღმდეგობასთან დაკავშირებულ საქმეებს, ეძებდა რა მის ჯაშუშებს.

გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.