უნკარ პლატი იყო კროლუტი, რომელიც ჯაკუზე ენდორის ბრძოლიდან დაახლოებით 30 წლისთავზე ცხოვრობდა. იგი იყო ნაგვის ბოსი, რომელიც საზღაურის სანაცვლოდ იბარებდა იარაღს, სხვადასხვა ტექნიკას და ამბოხებულთა და იმპერიული ხომალდების ნარჩენებს, რომლებიც ჯაკუს ბრძოლიდან მოყოლებული, უდაბნოში მოიპოვებოდა. ულმობელ უნკარს ემსახურებოდნენ მისი ჩხუბისთავები, რომლებიც ერეოდნენ ბარტერულ შეთანხმებაში და ხშირად ძალადობდნენ ნაგვის შემგროვებელზე, რომელიც უნკარს აგრესიულად ესაუბრებოდა ან არასანქცირებულ გაცვლას ახორციელებდა. "წვეთ-თევზა" — ასე უწოდებდნენ მას ხუმრობით ნაგვის შემგროვებლები, მისი სასაცილო იერის გამო.

პლატის მფლობელობაში აგრეთვე იყო ათასწლოვანი შავარდენი, რომელიც ნიიმას ავანპოსტთან იდგა. უნკარი თავად ავანპოსტზე მდებარე სავაჭრო ჯიხურში იჯდა და იქ იბარებდა ამა თუ იმ ნაწარმს, საკვები საშუალებების სანაცვლოდ.

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.