უოტო იყო მამრობითი სქესის ტოიდარიელი ჯართით მოვაჭრე/ადამიანების მონებით მოვაჭრე, რომელიც ფლობდა მაღაზიამოს-ესპაში, ტატუინზე. მისი მონები იყვნენ შმი სკაიუოკერი და მისი შვილი, ენეკინი.

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.