გალაქტიკის მიმდინარე რუკა, ფილმ სკაიუოკერის აღზევებაში წარმოდგენილი ახალი პლანეტების გათვალისწინებით, ქართულ ენაზე (გახსენით ბრაუზერის ახალ ფანჯარაში ან ჩანართში, იმისთვის, რომ იხილოთ სრული ზომა)

უცნობი რეგიონები, იგივე უცნობი სივრცე და უცნობი ტერიტორიები, იყო გალაქტიკის რეგიონი, მდებარე გარე რკალის ტერიტორიების მიღმა. ვინაიდან მთელი გალაქტიკური ისტორიის განმავლობაში იგი გამოუკვლეველი იყო, კოსმოსის მაცხოვრებლებისთვის ყოველთვის იყო სხვადასხვა იგავის წყარო.

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.