ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.

პორგები ფრინველთა წარმომადგენლები იყვნენ.

ფრინველები წარმოადგენდნენ ჯგუფს, რომელშიც შედიოდნენ კონვორები ვასკას თანამგზავრიდან და პორგები აქ-ტოდან. ისინი აგრეთვე ცხოვრობდნენ იავინ-4-ზე, ისევე, როგორც როდიაზე, სადაც წარმოადგენდნენ გესტების საკვებს.[1] ფრინველებს ჰქონდათ ბუმბულები და ფრთები, შეეძლოთ ფრენა.[2] იჩეკებოდნენ კვერცხებიდან.[3] გონიერ ფრინველებს წარმოადგენდნენ ჰიიტები[4], სნიები[5] და უიფორლანები.[6]

გამოჩენები

არაკანონიკური გამოჩენები

შენიშვნები და სქოლიო

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.