ფრონტის ხაზი II: რაზმი "ინფერნო'' არის კრისტი გოლდენიამავე სახელწოდების კანონიკური რომანის შეუმოკლებელი აუდიოვერსია. მისი მთხრობელია ჯანინა გავანკარი. წიგნი გამოიცა Random House Audio-ის მიერ, 2017 წლის 25 ივლისს.[1]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

ბმულები[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.