"შენობა მხოლოდ შენობებია. ქალაქს ქმნიან მოსახლეები, რომლებიც მასში ცხოვრობენ."
―კლონი ჯარისკაცი ვაქსერი[წყარო]

კორუსანტის ქალაქ-პლანეტა.

ქალაქი იყო დიდი და მუდმივი დასახლებული პუნქტი, დასახლებული გონიერი არსებებით. ძალიან დიდ ქალაქს ეწოდებოდა მეგალოპოლისი,[1], ხოლო პლანეტის მასშტაბის ქალაქს — ეკუმენოპოლისი.[2]

გამოჩენები[edit | edit source]

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.