ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.ამ სტატიის თემა არსებობს ნამდვილ სამყაროში ან შეესაბამება მას.

შეუერთდი წინააღმდეგობას არის კანონიკური საბავშვო რომანი, რომლის ავტორები არიან ბენ ეკერი და ბენ ბლეკერი. იგი არის რიგით პირველი სერიაში ვარსკვლავური ომები: შეუერთდი წინააღმდეგობას და გამოიცა Disney–Lucasfilm Press-ის მიერ, 2017 წლის 7 მარტს.

მედია[edit | edit source]

გამოცემები[edit | edit source]

გარეკანების გალერეა[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.