შეხვედრის ადგილი არის მოთხრობა ანთოლოგიური კრებულიდან გარკვეული თვალთახედვით: იმპერიის საპასუხო დარტყმა. მისი ავტორია ჯეისონ ფრაი, ხოლო თხრობა მიმდინარეობს უეჯ ანტილესის თვალთახედვით.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.