ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.

გალაქტიკის მიმდინარე რუკა, ფილმ სკაიუოკერის აღზევებაში წარმოდგენილი ახალი პლანეტების გათვალისწინებით, ქართულ ენაზე (გახსენით ბრაუზერის ახალ ფანჯარაში ან ჩანართში, იმისთვის, რომ იხილოთ სრული ზომა)

შუა რკალი ეწოდებოდა გალაქტიკის რეგიონს, რომელიც მდებარეობდა ექსპანსიის რეგიონის და გარე რკალის ტერიტორიებს შორის.[1]

გამოჩენები

არაკანონიკური გამოჩენები

შენიშვნები და სქოლიო

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.