გალაქტიკის მიმდინარე რუკა, ფილმ სკაიუოკერის აღზევებაში წარმოდგენილი ახალი პლანეტების გათვალისწინებით, ქართულ ენაზე (გახსენით ბრაუზერის ახალ ფანჯარაში ან ჩანართში, იმისთვის, რომ იხილოთ სრული ზომა)

შუა რკალი ეწოდებოდა გალაქტიკის რეგიონს, რომელიც მდებარეობდა ექსპანსიის რეგიონის და გარე რკალის ტერიტორიებს შორის.[1]

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.