ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.

ცვარზურგები წარმოდგენდნენ სქელტყავიან რეპტილიებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ ტატუინიუდაბნოში. მათ იყენებდნენ საპალნე ცხოველებად, ხოლო ქვიშის ჯარისკაცები, რომლებსაც ეწოდებოდათ ცვარზურგების ჯარისკაცები — ტრანსპორტის სახით.

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.