ძალის ბნელი მხარის უძველესი სიმბოლო.

ძალის ბნელი მხარე, იგივე ბოგანი,[1] ეწოდებოდა ძალის ასპექტს.[2] ცალკეული არსებები, რომლებიც ძალის ბნელ მხარეს აქტიურად მიმართავდნენ, გამოირჩეოდნენ ხისტი ხასიათით, ბნელი ემოციებით (როგორიც იყო შიში, რისხვა, ზიზღი,[3] ვნება,[4] და აჰრესია.[5]) სითები ბნელ მხარეს აქტიურად მიმართავდნენ და წარმოადგენდნენ უძველეს მტრებს ჯედაების ორდენისთვის, რომლის წარმომადგენლები ძალის ნათელი მხარის მიმდევრები იყვნენ.[3] არსებობდნენ სხვა ჯგუფებიც, მაგალითად ინკვიზიტორიუსი და რენის რაინდები, რომლებიც ასევე მიმართავდნენ ბნელ მხარეს.[6][7]

გამოჩენები[edit | edit source]

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.