ტელეკინეზი იყო ძალის შესაძლებლობა, რომელსაც ხშირად მიმართავდნენ.

ძალის შესაძლებლობა[1] იყო ძალისადმი მგრძნობიარე არსების თვისება, დაკავშირებული ძალასთან. ასეთი უნარები, მაგალითად, გაძლიერებული რეფლექსები ან რამის წინასწარ შეგრძნება, ხოლმე შეუგნებლად იჩენდა თავს. სხვები, მაგალითად, ტელეკინეზი ან გონების მოტყუება, მოითხოვდნენ შეგნებულ ქმედებას.

გამოჩენები[edit | edit source]

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.