ძველი მეგობრის რწმენა არის მოთხრობა ანთოლოგიური კრებულიდან გარკვეული თვალთახედვით: იმპერიის საპასუხო დარტყმა. მისი ავტორია ბრიტანი ნ. უილიამსი, ხოლო თხრობა მიმდინარეობს L3-37-ის თვალთახედვით.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.