წარსულის აჩრდილი არის პირველი წიგნი ტიმოთი ზანითრონის ხელის დილოგიაში. იგი გამოიცა Bantam Spectra-ს მიერ, 1997 წლის 3 ნოემბერს. წიგნის შემოკლებული ვერსიის აუდიოვარიანტის მთხრობილია ენტონი ჰილდი, ხოლო შეუმოკლებელის — მარკ თომპსონი.

მედია[edit | edit source]

გამოცემები[edit | edit source]

გარეკანების გალერეა[edit | edit source]

ბიბლიოგრაფია[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

ბმულები[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.