ამ სტატიაში ან გვერდზე აღწერილია ვარსკვლავური ომების წიგნები სამყაროს შიდა ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით. იხილეთ აგრეთვე ვარსკვლავური ომების რომანები ნამდვილ სამყაროში გამოცემის თარიღის მიხედვით.

ძალაუფლების ბროლის ნამსხვრევი, გაფართოებული სამყაროს პირველი გამოშვება, 1978.

აქ წარმოდგენილია ვარსკვლავური ომები ყველა ოფიციალურად გამოცემული წიგნის სია. მათ შორის არის ფილმების რომანებად ადაპტაციები, სხვა რომანები, მოთხრობები, კომიქსები, საბავშვო წიგნები, ენციკლოპედიები და სათამაშო წიგნები. ყველა წიგნი, შეტანილი ამ სიაში, წარმოდგენილია სამყაროს შიდა და არა ნამდვილი სამყაროს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით. მათ ნაწილი კანონიკურია, ნაწილი კი ლეგენდებში შედის. სიას დროდადრო ემატება ახალი გამოცემები ან ისეთი წიგნები, რომლებიც მანამდე არ ყოფილა ნახსენები.

Contents

მომავალი[edit | edit source]

რომანები[edit | edit source]

იხილეთ აგრეთვე: კანონიკური წიგნების ქრონოლოგია
იხილეთ აგრეთვე: ლეგენდების წიგნების ქრონოლოგია

შენიშვნა: რომანების ქვესექციებში სიები დახარისხებულია სამყაროს შიდა მოვლენების ქრონოლოგიის მიხედვით.

კანონი[edit | edit source]

ლეგენდები[edit | edit source]

ძველი რესპუბლიკის ეპოქა[edit | edit source]

იმპერიის აღზევების ეპოქა[edit | edit source]

ამბოხების ეპოქა[edit | edit source]

ახალი რესპუბლიკის ეპოქა[edit | edit source]

ჯედაების ახალი ორდენის ეპოქა[edit | edit source]

მემკვიდრეობის ეპოქა[edit | edit source]

მოთხრობები[edit | edit source]

იხილეთ აგრეთვე: კანონიკური მოთხრობების ქრონოლოგია
იხილეთ აგრეთვე: ლეგენდების მოთხრობების ქრონოლოგია

კანონი[edit | edit source]

ლეგენდები[edit | edit source]

რესპუბლიკამდე[edit | edit source]

ძველი რესპუბლიკის ეპოქა[edit | edit source]

იმპერიის აღზევების ეპოქა[edit | edit source]

ამბოხების ეპოქა[edit | edit source]

ახალი რესპუბლიკის ეპოქა[edit | edit source]

ჯედაების ახალი ორდენის ეპოქა[edit | edit source]

მემკვიდრეობის ეპოქა[edit | edit source]

N-კანონი[edit | edit source]

მოთხრობების კრებულები[edit | edit source]

კანონი[edit | edit source]

ლეგენდები[edit | edit source]

კომიქსები[edit | edit source]

საბავშვო წიგნები[edit | edit source]

კანონი[edit | edit source]

რომანები[edit | edit source]

ადაპტაციები/საბავშვო გამოცემები[edit | edit source]

Golden Book და Little Golden Book
Golden Book-ის სერიის სხვა წიგნები
Disney–Lucasfilm Press
World of Reading
DK-ის წიგნები
Studio Fun International
გალაქტიკური თავგადასავლების ილუსტრირებული წიგნების კოლექცია
ვარსკვლავური ომების 5 წუთიანი მოთხრობები
წიგნი და CD
ვარსკვლავური ომები: ამბოხებულები

ამბოხებულები: წიგნაკები და დღიურები

ამბოხებულები: ცნობარები

ვარსკვლავური ომები: აირჩიე ბედისწერა

ვარსკვლავური ომები: მე ვარ...

სხვადასხვა ადაპტაცია[edit | edit source]

სხვა საბავშვო წიგნები

ლეგენდები[edit | edit source]

ეპოქის მიხედვით[edit | edit source]

იმპერიის აღზევების ეპოქა[edit | edit source]