ამ სტატიის თემა არსებობს ნამდვილ სამყაროში ან შეესაბამება მას.
ამ სტატიაში ან გვერდზე აღწერილია ვარსკვლავური ომების წიგნები სამყაროს შიდა ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით. იხილეთ აგრეთვე ვარსკვლავური ომების რომანები ნამდვილ სამყაროში გამოცემის თარიღის მიხედვით.

ძალაუფლების ბროლის ნამსხვრევი, გაფართოებული სამყაროს პირველი გამოშვება, 1978.

აქ წარმოდგენილია ვარსკვლავური ომები ყველა ოფიციალურად გამოცემული წიგნის სია. მათ შორის არის ფილმების რომანებად ადაპტაციები, სხვა რომანები, მოთხრობები, კომიქსები, საბავშვო წიგნები, ენციკლოპედიები და სათამაშო წიგნები. ყველა წიგნი, შეტანილი ამ სიაში, წარმოდგენილია სამყაროს შიდა და არა ნამდვილი სამყაროს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით. მათ ნაწილი კანონიკურია, ნაწილი კი ლეგენდებში შედის. სიას დროდადრო ემატება ახალი გამოცემები ან ისეთი წიგნები, რომლებიც მანამდე არ ყოფილა ნახსენები.

Contents

მომავალი

რომანები

იხილეთ აგრეთვე: კანონიკური წიგნების ქრონოლოგია
იხილეთ აგრეთვე: ლეგენდების წიგნების ქრონოლოგია

შენიშვნა: რომანების ქვესექციებში სიები დახარისხებულია სამყაროს შიდა მოვლენების ქრონოლოგიის მიხედვით.

კანონი

ლეგენდები

ძველი რესპუბლიკის ეპოქა

იმპერიის აღზევების ეპოქა

ამბოხების ეპოქა

ახალი რესპუბლიკის ეპოქა

ჯედაების ახალი ორდენის ეპოქა

მემკვიდრეობის ეპოქა

მოთხრობები

იხილეთ აგრეთვე: კანონიკური მოთხრობების ქრონოლოგია
იხილეთ აგრეთვე: ლეგენდების მოთხრობების ქრონოლოგია

კანონი

ლეგენდები

რესპუბლიკამდე

ძველი რესპუბლიკის ეპოქა

იმპერიის აღზევების ეპოქა

ამბოხების ეპოქა

ახალი რესპუბლიკის ეპოქა

ჯედაების ახალი ორდენის ეპოქა

მემკვიდრეობის ეპოქა

N-კანონი

მოთხრობების კრებულები

კანონი

ლეგენდები

კომიქსები

საბავშვო წიგნები

კანონი

რომანები

ადაპტაციები/საბავშვო გამოცემები

Golden Book და Little Golden Book
Golden Book-ის სერიის სხვა წიგნები
Disney–Lucasfilm Press
World of Reading
DK-ის წიგნები
Studio Fun International
გალაქტიკური თავგადასავლების ილუსტრირებული წიგნების კოლექცია
ვარსკვლავური ომების 5 წუთიანი მოთხრობები
წიგნი და CD
ვარსკვლავური ომები: ამბოხებულები

ამბოხებულები: წიგნაკები და დღიურები

ამბოხებულები: ცნობარები

ვარსკვლავური ომები: აირჩიე ბედისწერა

ვარსკვლავური ომები: მე ვარ...

სხვადასხვა ადაპტაცია

სხვა საბავშვო წიგნები

ლეგენდები

ეპოქის მიხედვით

იმპერიის აღზევების ეპოქა

ბობა ფეტი: ბრძოლა გადასარჩენად, ტერი ბისონი