წინააღმდეგობის აღორძინება არის რებეკა რონჰორსიამავე სახელწოდების კანონიკური რომანის შეუმოკლებელი აუდიოვერსია. მისი მთხრობელია მარკ თომპსონი. წიგნი გამოიცა Random House Audio-ის მიერ, 2019 წლის 5 ნოემბერს.[1]

მედია[edit | edit source]

გამოცემები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.