ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.ამ სტატიის თემა არსებობს ნამდვილ სამყაროში ან შეესაბამება მას.

წინააღმდეგობის აღორძინება არის რებეკა რონჰორსიამავე სახელწოდების კანონიკური რომანის შეუმოკლებელი აუდიოვერსია. მისი მთხრობელია მარკ თომპსონი. წიგნი გამოიცა Random House Audio-ის მიერ, 2019 წლის 5 ნოემბერს.[1]

მედია

გამოცემები

შენიშვნები და სქოლიო

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.