ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.

წინააღმდეგობის პილოტები წარმოადგენდნენ პილოტებს, რომლებიც წინააღმდეგობის რიგებში, ვარსკვლავური გამანადგურებლების კორპუსში მსახურობდნენ. მონაწილეობდნენ მრავალ ბრძოლა პირველი ორდენიძალების წინააღმდეგ, ცივი ომის პერიოდში და მოგვიანებით, დიდ ომში.

წინააღმდეგობის პილოტები მართავდნენ სხვადასხვა ტიპის ვარსკვლავურ გამანადგურებელს — RZ-1-ებს,[6] T-70-ებს[7] და BTL-ებს.[8]

გამოჩენები

არაკანონიკური გამოჩენები

წყაროები

შენიშვნები და სქოლიო

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.