ჭია ეწოდებოდა ნებისმიერ, გრძელი ფორმის, რბილი სხეულის მქონე არსებას, რომელსაც არ ჰქონდა კიდურები. დაგობაზე ჭიების არსებობა ნიადაგის განიავება მოჰყვებოდა. ისინი მიწის ზედაპირზე წვიმის შემდეგ ამოდიოდნენ.[1] ჯეონოსისზე არსებობდნენ მწვანე ჭიები, რომლებიც ნებისმიერ ორგანულ სხეულში შედიოდნენ — იქნებოდა ეს ცოცხალი თუ მკვდარი არსება — ცხვირის ღრუს მეშვეობით.[2] პარაზიტული ტიპის გაყვანილობის ჭიები იკვებებოდნენ კოსმოსური ხომალდების გაყვანილობით.[3] ვეებერთელა ჯუპები სილოსიდან ასევე წარმოადგენდნენ ჭიებს.[4]

გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.