"თქვენი ლაზერის ხმალი შევამჩნიე. მხოლოდ ჯედაები ატარებენ ასეთ იარაღს."
ენეკინ სკაიუოკერი კუაი-გონ ჯინის სინათლის მახვილის შესახებ[წყარო]

ხმლები წარმოადგენდნენ გრძელი სამართებლის მქონე ცივ იარაღს. გალაქტიკაში ხმლები მეტწილად საცერემონიო იარაღად იქცნენ, მას შემდეგ, რაც ისინი უფრო მძლავრმა ბლასტერებმა ჩაანაცვლეს. მიუხედავად ამისა, ჯედაი იყენებდნენ სინათლის მახვილებს, რომლებიც პლაზმური სამართებლების მქონე ხმლებს წარმოადგენდნენ ხმლების სხვა ტიპებს წარმოადგენდნენ ვიბროსამართებლები და კეიჯის მეომრებიელექტროხმლები.[1]

გამოჩენები[edit | edit source]

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.