ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.

მოიერიშეები — გალაქტიკური იმპერიის ელიტური ჯარისკაცები.

ჯარისკაცი იყო რანგი, რომელსაც ატარებდნენ სხვადასხვა სამხედრო ძალის წარმომადგენლები — რესპუბლიკის დიადი ჯარიკლონი ჯარისკაციები, გალაქტიკური რესპუბლიკის მოიერიშეები, რესპუბლიკის აღდგენის ალიანსიამბოხებული ჯარისკაცები, პირველი ორდენიმოიერიშეები და წინააღმდეგობის ჯარისკაცები.

გამოჩენები

სიაში შეტანილია მედია, რომელშიც "ჯარისკაცი" პირდაპირ არის ნახსენები.

წყაროები

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.