ჩისი ჯაშუში იხსნის ნიღაბს.

"გაოცებას ნუ გამოხატავთ, თქვენი იდიდებულესობავ. ამჯერად არანაირ მოწყალების მისიას არ ასრულებდით. ამბოხებულთა ჯაშუშები რამდენიმეჯერ დაუკავშირდნენ ამ ხომალდს. მინდა, ვიცოდე, სად არის ნახაზები, რომლებიც გამოგიგზავნეს."
დართ ვეიდერი მიმართავს ლეია ორგანას[წყარო]

ჯაშუში ან საიდუმლო აგენტი ეწოდებოდა ნებისმიერ ცალკეულ პიროვნებას, რომელიც მონაწილეობდა საიდუმლო დაკვირვებაში ან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ფარულად მოძიებაში.

გამოჩენები[edit | edit source]

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

არაკანონიკური გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.