ეს სტატია აღწერს საკითხს, რომელიც ითვლება კანონიკურად.

ჰალიონ ნარკი[2] იყო ნერვული ნეიმოიდიელი, რომელიც ახალი რესპუბლიკის ეპოქაში ბანდა "მეომარ ჩიტებში" ჯაშუშად მუშაობდა.[1]

გამოჩენები[edit | edit source]

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.