ჰოლონეტი იყო მძლავრი საკომუნიკაციო სისტემა, რომელსაც იყენებდნენ გალაქტიკური რესპუბლიკის მოქალაქეები და მისი შემდგომი რეჟიმი, გალაქტიკური იმპერია. ჰოლონეტის სიახლეები ჰოლონეტის ეთერში გადიოდა[1] ორივე რეჟიმის მმართველობისას. ენდორის ბრძოლის შემდეგ ახალი რესპუბლიკა, რესპუბლიკის აღდგენის ალიანსის მიერ შექმნილი რეჟიმი, თავად აკონტროლებდა ჰოლონეტს და აუქმებდა იმპერიულ შეზღუდვებსა და ცენზურას.

გამოჩენები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.