ჰოლოპედია
Advertisement
ჰოლოპედია

ჰოლოპედია არის ვარსკვლავური ომებისადმი მიძღვნილი ქართულენოვანი ვიკი, რომელიც 2014 წლის 22 მაისს ჩაირთო.

ვიკი შეიქმნა როგორც Wookieepedia-ს ქართულენოვანი ანალოგი, რომელიც მიზნად ისახავს, შეითავსოს აღნიშნული რესურსისთვის დამახასიათებელი ძირითადი, ენციკლოპედიური ფუნქციები. მასზე წარმოდგენილია ინფორმაცია ვარსკვლავურ ომებთან დაკავშირებულ კანონიკურ თუ ლეგენდარულ პერსონაჟებზე, ობიექტებზე, მოთხრობებზე, ფილმებზე, წიგნებზე, კომიქსებზე, სხვა სახის მედიასა და სამყაროს შიდა საკითხებზე.

ისევე, როგორც Wookieepedia, ჰოლოპედია აქტიურად მუშავდება და არ წარმოადგენს ინფორმაციის წამყვან წყაროს, ვინაიდან თავად ეფუძნება სხვა წყაროებს.

2021 წლის 4 ოქტომბრის მიხედვით ვიკი შედგება 8,051 ვრცელი ან მოკლე სტატიისგან.

ისტორია

ვიკის იდეა წარმოიშვა 2014 წელს. იგი უნდა ყოფილიყო Wookieepedia-ს ქართულენოვანი ანალოგი, რომელიც იმუშავებდა მსგავს ფორმატში. სხვადასხვა მიზეზით მომხმარებელმა H. Solo-მ ვიკიზე მუშაობა მალევე შეწყვიტა, თუმცა მის მიერ შეიქმნა პირველი სტატიები. ამავე მომხმარებელმა ვიკის თავდაპირველად უწოდა „ვარსკვლავთპედია“.

რამდენიმე ძირითადი სტატიის შექმნის შემდეგ მომხმარებელი, რომელმაც შეწყვიტა მათზე მუშაობა, აღარ დაბრუნებულა. გარკვეული დროის განმავლობაში ინტერნეტის ქართულენოვანი მომხმარებელი ვიკის პოულობდა, თუმცა ვიკის მნიშვნელოვანი გაფართოება არ განხორციელებულა. ყოველივე შეიცვალა 2018 წლის 21 მაისს, როდესაც მომხმარებელი Orgus Ordo შეუერთდა ვიკის და დაიწყო მისი სტატიების აქტიური რედაქტირება. მან შექმნა პირველი მნიშვნელოვანი თარგები და დაიწყო პერსონაჟების შესახებ საწყისი ცნობების დამატება. პოლონელი მომხმარებელ Quentum-ისგან (რომელიც პატრონობდა მიტოვებულ ვიკიებს) მას მოგვიანებით, ორი დღის შემდეგ, გადაეცა ვიკის ადმინისტრატორის სტატუსი, რაც ნიშნავდა, რომ მას ფაქტობრივად ყველაფრის ადმინისტრირება შეეძლო. ამავე მომხმარებელმა Orgus Ordo-ს დახმარება გაუწია - უკარნახა ძირითადი პერსონაჟების სია, რომელიც დაეხმარებოდა საწყის ეტაპზე აუცილებელი სტატიების შექმნაში. ყოველი ახალი სტატიის დამატებასთან ერთად ახალი ადმინისტრატორი უთითებდა ბმულებს ამ სტატიის უცხოენოვან ვერსიებზე (რომლებიც განთავსებული იყო მაშინდელ wikia-ში) და პირიქით - იმ პროექტებში წარმოდგენილ სტატიებში ამატებდა ბმულს ქართულენოვან გვერდზე.

2000 წლის 11 აპრილისთვის სტატიების რაოდენობამ უკვე შეადგინა 2000. ქართულენოვან მომხმარებლებში ამ რესურსის აქტიური აფიშირება არ მომხდარა, თავად ისინი კი რესურსს არ ან ვერ პოულობდნენ ან არ ჰქონდათ მისი რედაქტირების სურვილი, ამიტომ 2021 წლის ნოემბრისთვის Orgus Ordo იყო რესურსის ერთადერთი აქტიური მომხმარებელი (გარდა უცხო ქვეყნებიდან შემოსული მომხმარებლებისა, რომლებიც ამატებდნენ ბმულებს უცხოენოვან სტატიებზე).

2021 წლის 4 აპრილისთვის სტატიების რაოდენობა შეადგენდა 7000-ს. გარდა სტატიებზე მუშაობისა, Orgus Ordo დაკავებული იყო რესურსის ვიზუალური და ფუნქციური გამართვით.

Advertisement