ჰოლოპედია
Advertisement
ჰოლოპედია

მალხმობა:
WP:დპ
Information icon.png
ეს გვერდი ან სექცია წარმოადგენს ჰოლოპედიის ოფიციალურ პოლიტიკას.
იგი ეფუძნება სხვა ვიკიებში არსებულ მრავალწვლოვან პრაქტიკას და ითვლება საწყის სტანდარტად, რომელიც უნდა იყოს დაცული.
ჰოლოპედიის
პოლიტიკა

(იხ. მანიფესტი)
სტატიების პოლიტიკა
წყაროები
· თავისუფალი მუშაობა
· წაშლა
·სტატიის სტრუქტურა
· სტილი:ნამდვილი სამყარო
·სტილი
· სტილი:ტირე
·მნიშვნელოვნობა
(ფანების პროექტები)
· დაცვის პოლიტიკა
· წყაროს მითითება
·სპოილერი
· განხილვის გვერდები
· სამმაგი გაუქმება
· ფაქტები
· ვანდალიზმი
მომხმარებელთა პოლიტიკა
ადმინისტრაციული ავტონომია
· ბლოკირების პოლიტიკა
· თანასწორობა
·პირადული თავდასხმები
·კონფიდენციალურობა
· ხელმოწერები
· ორი ანგარიში
· მომხმარებლის სურათები
·მომხმარებლის გვერდი
· კენჭისყრა
საიტის პოლიტიკა
ბოტები
· პოლიტიკა
· თავაზიანობა · თანხმობა
· საავტორო უფლებები
·სურათები
· საიტის ფუნქციები
· რა არ არის ეს საიტი
წესები
რთული ინსტრუქციები
· თვითციტირება
·უთანხმოება
·ვიკის ბოროტად გამოყენება
· სხვა საიტზე გადამისამართება

დაცვის პოლიტიკა არის MediaWiki-ს ტექნიკური ფუნქცია (რომელიც მოქმედებს ჰოლოპედიაში), რომლის მეშვეობით ადმინისტრატორები მომხმარებლების ცალკეულ ჯგუფებს ან ცალკეულ მომხმარებლებს უზღუდავენ ამა თუ იმ გვერდის რედაქტირების, გადატანის ან შექმნის უფლებას. მიუხედავად იმისა, რომ ვიკის რედაქტირების უფლება ყველას აქვს, ხოლმე, სხვადასხვა მიზეზით, ხდება გვერდების დაცვა. ყველა დაცვა ან დაცვის მოხსნა აღირიცხება და ხელმისაწვდომია ყველასთვის. დაცვის სხვადასხვა ტიპები და რატომ გამოიყენება ისინი, მითითებულია ქვემოთ.

იხილეთ აგრეთვე

Advertisement