ჰოლოპედია
Advertisement
ჰოლოპედია
Information icon.png
ᲔᲡ ᲒᲕᲔᲠᲓᲘ ᲐᲜ ᲡᲔᲥᲪᲘᲐ ᲬᲐᲠᲛᲝᲐᲓᲒᲔᲜᲡ ᲰᲝᲚᲝᲞᲔᲓᲘᲘᲡ ᲝᲤᲘᲪᲘᲐᲚᲣᲠ ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐᲡ.
იგი ეფუძნება სხვა ვიკიებში არსებულ მრავალწვლოვან პრაქტიკას და ითვლება საწყის სტანდარტად, რომელიც უნდა იყოს დაცული.
ჰოლოპედიის
პოლიტიკა

(იხ. მანიფესტი)
სტატიების პოლიტიკა
წყაროები
· თავისუფალი მუშაობა
· წაშლა
·სტატიის სტრუქტურა
· სტილი:ნამდვილი სამყარო
·სტილი
· სტილი:ტირე
·მნიშვნელოვნობა
(ფანების პროექტები)
· დაცვის პოლიტიკა
· წყაროს მითითება
·სპოილერი
· განხილვის გვერდები
· სამმაგი გაუქმება
· ფაქტები
· ვანდალიზმი
მომხმარებელთა პოლიტიკა
ადმინისტრაციული ავტონომია
· ბლოკირების პოლიტიკა
· თანასწორობა
·პირადული თავდასხმები
·კონფიდენციალურობა
· ხელმოწერები
· ორი ანგარიში
· მომხმარებლის სურათები
·მომხმარებლის გვერდი
· კენჭისყრა
საიტის პოლიტიკა
ბოტები
· პოლიტიკა
· თავაზიანობა · თანხმობა
· საავტორო უფლებები
·სურათები
· საიტის ფუნქციები
· რა არ არის ეს საიტი
წესები
რთული ინსტრუქციები
· თვითციტირება
·უთანხმოება
·ვიკის ბოროტად გამოყენება
· სხვა საიტზე გადამისამართება

ჰოლოპედიაში წარმოდგენილ კანონიკურ მასალებზე, გაფართოებულ სამყაროზე, დაკავშირებულ ლოგოებზე, პერსონაჟებზე, მხატვრობაზე, ისტორიებზე, ინფორმაციაზე და სახელებზე უფლებების მფლობელია Lucasfilm Limited.

ჰოლოპედია არ არის ოფიციალურად დაკავშირებული Lucasfilm-თან ან სხვა დაკავშირებულ კომპანიებთან ან პიროვნებებთან. ინფორმაცია, წარმოდგენილი ჰოლოპედიაში, არ არის ოფიციალური ან არ არის ნებადართული ამ ორგანიზაციებისა თუ ადამიანების მიერ. საიტზე გამოყენებული სურათები აგრეთვე ეკუთვნის Lucasfilm Limited-ს ან მის პარტნიორ Lucas Licensing-ს. თქვენ შეგიძლიათ არსებული სურათების ჩამოტვირთვა და გამოყენება, გარდა კომერციული მიზნებისა.

Advertisement