ჰოლოპედია
Advertisement
ჰოლოპედია
მალხმობა:
ჰ:წყ
Information icon.png
ეს გვერდი ან სექცია წარმოადგენს ჰოლოპედიის ოფიციალურ პოლიტიკას.
იგი ეფუძნება სხვა ვიკიებში არსებულ მრავალწვლოვან პრაქტიკას და ითვლება საწყის სტანდარტად, რომელიც უნდა იყოს დაცული.
ჰოლოპედიის
პოლიტიკა

(იხ. მანიფესტი)
სტატიების პოლიტიკა
წყაროები
· თავისუფალი მუშაობა
· წაშლა
·სტატიის სტრუქტურა
· სტილი:ნამდვილი სამყარო
·სტილი
· სტილი:ტირე
·მნიშვნელოვნობა
(ფანების პროექტები)
· დაცვის პოლიტიკა
· წყაროს მითითება
·სპოილერი
· განხილვის გვერდები
· სამმაგი გაუქმება
· ფაქტები
· ვანდალიზმი
მომხმარებელთა პოლიტიკა
ადმინისტრაციული ავტონომია
· ბლოკირების პოლიტიკა
· თანასწორობა
·პირადული თავდასხმები
·კონფიდენციალურობა
· ხელმოწერები
· ორი ანგარიში
· მომხმარებლის სურათები
·მომხმარებლის გვერდი
· კენჭისყრა
საიტის პოლიტიკა
ბოტები
· პოლიტიკა
· თავაზიანობა · თანხმობა
· საავტორო უფლებები
·სურათები
· საიტის ფუნქციები
· რა არ არის ეს საიტი
წესები
რთული ინსტრუქციები
· თვითციტირება
·უთანხმოება
·ვიკის ბოროტად გამოყენება
· სხვა საიტზე გადამისამართება

ჰოლოპედია არის ენციკლოპედია და არა ორიგინალური კვლევების გამოქვეყნების საშუალება. მთავარი წინაპირობა იმისა, რომ ჰოლოპედიაში გამოქვეყნდეს სტატია, არის მისი გადამოწმებადობა და გარე პირველწყაროს არსებობა. ჰოლოპედია არ არის საკუთარი აზრების, გამოცდილებებისა თუ არგუმენტების წარდგენის ადგილი.

მიუხედავად იმისა, რომ ჰოლოპედიაში ყველაფერს ესაჭიროება წყაროს მითითება, პრაქტიკაში ყველა წინადადება არ საჭიროებს წყაროს. რედაქტორი ვალდებულია, მიუთითოს წყაროები ციტირებებში და ისეთი მასალის შემთხვევაში, რომელიც საკამათოა ან შეიძლება, წაიშალოს. წყაროთი დადასტურება ზოგიერთი რედაქტორისთვის მტკივნეული საკითხია — ყველას სურს, შემოტანილი მასალა იხილოს გამოქვეყნებული სახით. მაგრამ, თუ სტატიაში აღწერილ თემას არ ახლავს წყაროები, იგი ჰოლოპედიიდან წაიშლება.

ჰოლოპედია:წყაროები არის ჰოლოპედიის პოლიტიკის ორი ძირითადი პუნქტიდან ერთ-ერთი (მეორეა ნეიტრალური თვალსაზრისის წესი). ერთად, ეს ორი წესი განსაზღვრავს შემოტანილი მასალის სტანდარტებს — იმას, რომ ჰოლოპედიის სტატიები უნდა იყოს წყაროებით დადასტურებული და ნეიტრალურ სტილში უნდა ეწეროს. ეს ორი წესი ერთმანეთთან პირდაპირ დაკავშირებულია. შეგიძლიათ იხილოთ წყაროების მითითების ხდკ-იც.

Advertisement