დართ ვეიდერი ხელქვეითს ჰოლოპროექტორის მეშვეობით ესაუბრება.

ჰოლოპროექტორი იყო მოწყობილობა, რომელსაც შეეძლო ჰოლოგრამების ჩაწერა, გაგზავნა, მიღება და/ან ჩვენება. არსებობდა სხვადასხვა ზომის ჰოლოპროექტორი. დაბალი ხარისხის ჰოლოპროექტორებზე ფერები ნაკლები სიზუსტით აისახებოდა — ლურჯი ფილტრით.[1] სინათლის წლების მანძილზე ჰოლოგრამის მკვეთრად მკვეთრად დამახინჯებულ მდგომარეობაში გადაიცემოდა.

ენდორის ბრძოლამდე დაახლოებით 30 წლით ადრე ჰოლოპროექტორების ტექნოლოგია უფრო დაიხვეწა და მოწყობილობები უკვე ფერად სიგნალებს გადასცემდნენ, ყოველგვარი ფილტრის თუ ხაზების გარეშე. პირველი ორდენიუზენაესი მეთაური სნოუკი ტექნოლოგიას იყენებდა საკუთარი თავის გამოსახულების დიდ მანძილზე გადასაცემად — უფრო დიდი ზომით, ვიდრე თავად იყო.[2]

გამოჩენები[edit | edit source]

Holocronlogo1.png ეს სია არასრულია. შეგიძლიათ პროექტს დაეხმაროთ მისი განვრცობით.

წყაროები[edit | edit source]

შენიშვნები და სქოლიო[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.