ვარსკვლავური ომები ფილმების ადაპტირება PhotoComic-ის სერიაში გამოიცემოდა Dark Horse Comics-ის მიერ 20072008 წლებში. გამოშვებები შეიცავდნენ მხოლოდ ფილმების კადრებს. ცალკეული კომიქსი მიეძრვნა კლონთა ომებს.

გამოცემული გამოშვებები[edit | edit source]

სხვა ენები
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.