პირველი გამოშვების გარეკანი.

Star Wars Helmet Collection არის ჟურნალი, რომელსაც De Agostini ორ კვირაში ერთხელ გამოსცემს. ყოველ მათგანს მოჰყვება 1:5 მასშტაბის ჩაფხუტი. ყოველი ჟურნალი შეიცავს სამ რუბრიკას. ესენია Highlight of the Saga, Helmets და Weapons & Uniforms.

ბმულები[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.