ამ სტატიის თემა არსებობს ნამდვილ სამყაროში ან შეესაბამება მას.

Walt Disney Studios Motion Pictures არის The Walt Disney Company-ს ამერიკული ფილმების დისტრიბუტორი კომპანია.

1953 წელს კომპანია დაარსდა Buena Vista Distribution Company-ს სახელწოდებით. იგი The Walt Disney Studios-ის ფილმების დისტრიბუტორია და პასუხისმგებელი სტუდიების Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Disneynature, Marvel Studios და Lucasfilm (2015 წლიდან) ნაწარმის მარკეტინგზე.

ამჟამინდელი სახელწოდებით კომპანია ცნობილია 2007 წლიდან.

ბმულები[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.