Wikia


AZ-345211896246498721347
AZ-3
Specificaties
Kleur:

Grijs

Programmering:

Mannelijk

Biografie
Eigenaar:

Kaminoans

Taken:

Genezen

Affiliatie:

Kaminoans

AZ-345211896246498721347, kortweg AZ-3 was een Medical Droid die werkzaam was op Kamino tijdens de Clone Wars.

BiografieEdit

AZ-3 moest Fives analyseren op Kamino naar aanleiding van het vreemde gedrag van Clone Trooper Tup. Fives wilde echter niet dat Nala Se Tup zou opofferen om te zien wat er met hem scheelde. De behoorlijk naïeve AZ-3 werd door Fives overhaald om hem te helpen en het leven van de patiënt Tup te redden.

Eerst besloot om AZ-3 een hersenscan te nemen van Tup waaruit bleek dat de Clone Trooper wel degelijk niet in orde was en een soort tumor had in zijn hersenen. AZ-3 besloot om Tup te opereren en tijdens die gevaarlijke operatie kon de droid de tumor verwijderen. Tup overleefde de operatie niet, maar Fives was nu meer dan ooit zeker van het feit dat er iets niet klopte.

Fives en AZ-3 waren voortvluchtig, maar konden opnieuw naar Tipoca City gaan. AZ-3 toonde zich opvallend nuttig aangezien hij zichzelf kon omvormen in een soort van mini-speeder. Daardoor hoefde Fives niet te zwemmen in de zware oceanen van Kamino. Vervolgens vergeleek AZ-3 de tumor van Tup met het DNA van Jango Fett, maar die scan bleek negatief te zijn.

Fives wilde dat AZ-3 zijn hersenen nakeek en indien nodig de tumor zou verwijderen. AZ-3 slaagde in zijn opzet en vond effectief een tumor bij Fives, die echter nog niet was aangetast. Dat bewijsmateriaal zou uiteindelijk naar Coruscant wordt verscheept en aan Palpatine worden getoond als bewijs. Toen Fives naar Coruscant werd gebracht, was hij positief over de afloop van zijn avontuur. AZ-3 en Fives namen afscheid, maar niet lang later zou Fives worden gedood door zijn eigen broers op Coruscant.

VerschijningEdit

In andere talen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.