Wikia


Agriworld-2079
Agriworld-2079
Astrografisch
Regio:

Mid Rim
New Territories

Sector:

M'shinni Sector

Stelsel:

Agriworld-2079 System

Fysisch
Classificatie:

Planeet

Atmosfeer:

Standaard

Terrein:

Laagland
Velden

Maatschappelijk
Inheems:

Skrillings

Kolonisten:

M'shinni

Taal:

Skrilling

Affiliatie:

Galactic Republic
Galactic Empire

Agriworld-2079 was een planeet in de Mid Rim. De planeet was de thuisplaneet van de Skrillings.

Ligging & GeschiedinisEdit

Agriworld-2079 lag in de Mid Rim ten Noorden van Coruscant en ten Westen van de Hydian Way.

De Skrillings evolueerden van aaseters die de vlaktes van deze planeet afspeurden naar karkassen van dieren. In 3.000 BBY koloniseerden de M'shinni deze wereld, die zij Agriworld-2079 noemden, om er één van hun Agriworlds van te maken. Deze integratie verliep hoegenaamd niet vlot en de Skrillings konden zich moeilijk aanpassen aan hun nieuwe situatie. Ze veranderden van nomaden in bedelaars in de M'shinni samenleving.

Tijdens de Clone Wars bleef de planeet trouw aan de Republic en ook toen in 19 BBY de Republic overging tot de Galactic Empire.

BronEdit

In andere talen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.