Star Wars Wiki
Advertisement

Analysis Bureau

Het Analysis Bureau was een van de hoofdonderdelen van Imperial Intelligence. Dit bureau verwerkte de talloze gegevens afkomstig van alle soorten bronnen om eventuele informatie te ontdekken. Het bestond uit Media, Signal, Cryptoanalysis, Tech en Interrogation.

Specificaties[]

Het Analysis Bureau behandelde en verwerkte dus miljoenen verschillende bronnen. Ze zochten naar vijandelijke activiteiten, maar ook voor trends en bepaalde structuren die voor Intelligence van pas kwamen.

Media[]

Media scande alle openbare bronnen, zoals Scandocs, nieuwsberichten, hologrammen, comlinks en enkele andere vorm van communucatie in het Empire. Daar zochten ze naar verborgen boodschappen die vijandelijke plannen konden verraden. Met hulp van Sector Plexus en Imperial CompLink kon Media bijna heel de media van het Empire controleren. Meestal concentreerden ze zich op een kleinere deel van de media.

Signal[]

Signal anayliseerde alle andere bronnen buiten media, dus meestal waren dat codes, protocols van berichten en bepaalde berichten die verborgen werden in bepaalde berichten. In media werd al eens lachend gezegd dat Signal zich bezighield door aan de hand van vuilnis na te gaan wat een gezin tegen elkaar had gezegd tijdens het ontbijt. Soms kon Signal zichzelf wel eens overbelasten door codes te zoeken waar er geen waren. Maar Signal ontdekte wel dat Leia Organa de plannen van de Death Star I had gestolen door de analyse van de Extremely Low Energy Levels van de Tantive IV te scannen.

Cryptanalysis[]

Wanneer Media of Signal bewijs voor een code of bericht hadden gevonden, werd het overhandigd aan Cryptanalysis. De medewerkers van de dienst noemden zichzelf 'lignyots'. Die zorgden voor een bizarre reputatie voor Cryptanalysis. Soms stuurden ze codes naar andere takken van Intelligence die als ze niet gekraakt werden, veranderden in een beschamende holo. Soms verhuisden ze in alle stilte hun kantoren en moesten andere diensten een code kraken om de nieuwe locatie te vinden. Het Ubiqtorate negeerde meestal de klachten van de andere diensten, omdat ze meenden dat de rare stoten van de 'lignyots' voor de nodige creativiteit zorgden bij andere diensten.

Tech[]

Tech moest nagaan hoe de apparaten van de vijand werkten, maar ook Imperial Intelligence voorzien van de nodige apparaten. Tech had een behoorlijk budget en geschoold personeel om dat voor elkaar te krijgen. Hun administratie lag wel geregeld overhoop omdat die bestond uit wetenschappers of technici. Tech was dus beter in het analyseren van vijandige apparatuur dan er zelf te maken.

Interrogation[]

De Interrogation van Imperial Intelligence was niet zo wreed als hun tegenhanger in COMPNOR. Het was iets minder efficiënt dan COMPNOR om het breken van gevangenen. De strategie van folteren en ondervragingen van Interrogation was subtiel en zorgde vaak voor gebrainwashte rebellen die als dubbelagenten werden ingezet. Omdat de Alliance stilaan de tactieken van Interrogation begon te kennen, werden meer en meer dubbelagenten losgelaten. Dat zorgde soms voor problemen in verschillende basissen van de Rebellen.

Bron[]

Advertisement