Wikia


Arkanian
Arkanian
Biologie
Indeling:

Intelligent

Classificatie:

Zoogdieren

Subspecies:

Arkanian Offshoot

Lengte:

1,80 meter

Levensduur:

> 103 jaar

Ademhaling:

Zuurstof

Herkomst
Thuisplaneet:

Arkania

Taal:

Arkanian
Basic

Schrift:

Arkanian

Affiliatie:

Galactic Republic

Arkanian UAA

Arkanian

Jarael

Jarael, een Arkanian Offshoot

Arkanians waren een wetenschappelijk ver gevorderd Near-Human species afkomstig van Arkania.

FysiologieEdit

Arkanians leken op Mensen maar ze hadden spierwit haar en geen pupil of iris in hun ogen waardoor ze op alle niveaus van het licht konden zien. Arkanians hadden vier vingers aan elke hand. De Arkanians kenden ook een ander ras dat was afgesplitst van hun soort, de ‘Arkanian Offshoot’ genoemd. Deze hadden dezelfde gestalte als de Arkanians maar waren fysiek minder sterk. Ze hadden een spierwitte huid en wel een iris en pupil in de ogen. De Offshoot hadden soms ook spitse oren en ze hadden vijf vingers aan elke hand. De Offshoot werden ook minder oud dan de echte Arkanians.

CultuurEdit

Arkanians werden als arrogant beschouwd en ze vonden zichzelf superieur ten opzichte van andere species. Zelfs de gematigde Arkanians vonden van zichzelf dat ze nog altijd één van de slimste wezens waren in het universum. Daarom dat Arkanians vaak het gezelschap van hun eigen soort zochten. Arkanians waren echter zonder meer zeer intelligent en op wetenschappelijk vlak bijzonder onderlegd en getalenteerd. De Offshoot deelden deze arrogantie niet, al hadden ze wel veel zelfvertrouwen. Zij waren vooral erg gedreven om zich te bewijzen.

Kennis en wetenschappelijk onderzoek was zeer belangrijk voor de Arkanians en ze telden talloze geschoolde wetenschappers en academici. Arkanians vonden overal werk, gaande van het Sith Empire tot de grootste bibliotheken van het universum. Arkanians waren niet beschaamd om te profiteren van hun onderzoek en intelligentie. Arkanian bedrijven vergaarden veel geld met hun producten, zoals medische apparatuur (Adascorp) en knowhow. Arkanians stonden bekend voor hun ontdekkingen, innovaties in microcircuits en bijdrage tot de medische technologie. Eén van de machtigste medische bedrijven tijdens de Galactic Republic was het Arkanian bedrijf Adascorp. De Arkanians werden bestuurd door het Arkanian Dominion.

Buitenstaanders waren vaak verontwaardigd over de aard van het wetenschappelijk onderzoek van de Arkanians, vooral dan hun werk in de genetische sector. De Arkanians waren immers verantwoordelijk voor het genetisch aanpassen van verschillende species in het universum. Ook de Arkanians zelf waren niet immuun gebleven voor de genetica aangezien er zelf Arkanian Offshoot ontstonden die werden gemaakt om speciale taken te verrichten.

De Offshoot waren vaak het doelwit van spot en zelfs haat van ‘Pureblood’ Arkanians. Sommige Arkanians beschouwden de Offshoots als slaven of voorwerpen maar andere Arkanians aanschouwden hen als een voorbeeld van wat er kan gebeuren indien men teveel genetische proeven deed.

GeschiedenisEdit

De geschiedenis van de Arkanians was zeer bijzonder en ingewikkeld ten tijde van de Galactic Republic. Ooit was de koude planeet Arkania een oord van het Sith Empire, rijk aan Sith kennis. Arkania was rijk aan kostbare mineralen, voornamelijk diamanten, en de samenleving op Arkania heeft daardoor altijd gefloreerd. Door deze natuurlijke rijkdom kon het wetenschappelijk onderzoek van de Arkanians voldoende worden gefinancierd zodat het kon wedijveren met de meest prestigieuze projecten in het universum.

Na verloop van tijd werden de Arkanians meesters in genetica Rond 16.950 BBY waren de Arkanians ook verantwoordelijk voor de creatie van de Quermians die eigenlijk genetisch aangepaste Xexto waren. Uit vrees voor represailles van de Republic, lieten de Arkanians de Quermians met rust en schonken ze verder geen aandacht meer aan dit project.

Rond 50 BBY gebruikten ze hun kennis om de Yaka aan te passen met Cyborg implantaten om hun intelligentie te vergroten. Tegen hun ingreep met de Yaka ontstond er wel protest. De Arkanian Dominion keurde deze ingreep toe wat tot een schisma leidde onder de wetenschappers. Zij die de Dominion steunde, lokten een burgeroorlog, de Arkanian Revolution, uit tegen de Arkanian Renegades wiens leger bestond uit Cyborg krijgers. Hoewel hun coup faalde, bleven hun sterkste creaties leven. Eén van deze krijgers was de Bounty Hunter Gorm the Dissolver.

In de Galactic Senate waren de Arkanians één van de luidruchtigste vertegenwoordigers. De wetenschappers waren de brug tussen de Arkanians en de rest van het universum maar veel Arkanians waren lang niet trots op wat hun soortgenoten soms allemaal deden in naam van de wetenschap. Veel Arkanians waren aanhangers van de Jedi Order. Tijdens de Galactic Civil War kregen de Arkanians het verwijt dat zij verantwoordelijk waren voor het aanmaken van biologische wapens tijdens de Clone Wars.

Bekende ArkaniansEdit

PurebloodEdit

OffshootEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.