Wikia


Ash Angel
Ash Angel
Biologie
Indeling:

Non-intelligent

Classificatie:

Vogels

Lengte:

1,00 meter (hoogte)
2,50 meter (vleugelspanning)

Voeding:

Assen van organisch leven

Herkomst
Thuisplaneet:

Sullust

De Ash Angel was een vogelsoort die leefde op de vulkanische planeet Sullust.

FysiologieEdit

Eén van de weinige diersoorten die op Sullust kon overleven, was de Ash Angel. Deze vogels leefden van assen van organisch leven. Hun lichamen absorbeerden deze assen, stootten het koolstof en andere stoffen weer uit en het witachtige poeder werd via hun huid verwijderd.

Ash Angels waren grote vogels met een vleugelspanning van 2,50 meter. Ze hadden geen echte veren zoals andere vogels, maar wel een soort doorschijnende pennen van zo’n 8 à 10 centimeter lang die op hun rug en vleugels groeiden. Deze pennen waren losjes bevestigd aan de basis zodat ze makkelijk konden loskomen zonder dat het dier daar last van ondervond. Door deze pennen werd het as gefilterd en afgeschud. Hierdoor kreeg het dier een ietwat vreemd uitzicht, namelijk alsof het in een hoop vuile vodden en kledij was gekleed.

Ash Angels hadden een lange smalle bek met talloze kleine scherpe tanden. De voorste tanden waren voorzien van een gif om zich te beschermen en men vermoedde dat de andere tanden ook een rol hadden in het ziften van de assen.

LevenEdit

De Ash Angels leefden in de nabijheid van Sullustan nederzettingen aan de storten die van beneden daar werden bijeengestapeld. De pennen van de Ash Angels versterkten hun mogelijkheid om zich te verbergen. Een rustend dier was quasi onmogelijk op te merken tussen rommel en vuil.

Buiten hun as-dieet was er weinig bekend over deze vogels. Ze waren in elk geval erg beschermd tegen extreme hitte. In sommige verlaten nesten nabij de top van vulkanen werd een wit residu aangetroffen wat duidde dat deze dieren zich comfortabel voelden in zeer hoge temperaturen. Er waren nog nooit eieren of jonge Ash Angels ontdekt wat leidde tot de theorie dat deze vogels mogelijk hun jongen levend baarden. Sullustan wetenschappers stonden voor een raadsel om de levensloop van deze wezens te bepalen, ook al omdat er geen groepen konden worden bestudeerd.

Ash Angels waren niet agressief maar ze waren wel gevaarlijk. Ze verdedigden zich door zich te verbergen en zich in een bol te vormen. Indien het gevaar bleef komen, sprongen ze plots recht en beten ze de aanvaller terwijl ze met de vleugels flapperden. Als hun gif begon te werken, vlogen ze weg. Andere Ash Angels kwamen hun soortgenoten verdedigen wanneer er gevaar dreigde. Dit leidde tot de mogelijkheid dat deze dieren in een samenleving leefden met zeer losse structuren en banden tussen individuen.

BronEdit

In andere talen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.