Wikia


Atrisia
Astrografisch
Regio:

Core Worlds

Sector:

Atrisian Commonwealth

Stelsel:

Atrisia System

Maatschappelijk
Inheems:

Mensen

Hoofdstad:

Jar’Kai

Staatsvorm:

Erfelijk Empire (25,200 – 529 BBY)
Constitutionele Monarchie (tot 11 ABY)
Gemenebest

Bezienswaardig:

Atrisian Imperial Historical Library

Affiliatie:

Galactic Republic
Galactic Empire

Uueg Tching

Uueg Tching van Atrisia

Atrisia, ook wel Kitel Phard genoemd, was een planeet in de Core Worlds, bekend voor zijn keizerlijke dynastieën.

Ligging & GeschiedenisEdit

Atrisia lag in het zuidwesten van de Core Worlds aan het einde van de Giju Run richting Core.

Atrisia stond bekend voor zijn talloze dynastieën van 56 keizers sinds de oprichting van het Empire op Atrisia in 25.200 BBY. Deze keizers hadden de Yovshin Swordsmen en het Atrisian Assault Corps onder hun hoede.

De 54ste keizer van Atrisia, Uueg Tching, was een berucht figuur omwille van zijn uitspraken die hij deed in zijn zogenaamde Sayings. Tching was alles bijhalve een democraat en regeerde op tirannieke wijze. Dat dankte hij aan zijn diplomatische kennis, grootse strategie en effectief gebruik van spionage. Tching was een verlicht despoot die het Atrisian Empire meer controle verschafte en toch order schiep door middel van diplomatie. Zijn kennis deelde hij mee in zijn Sayings, een groep parabels, verzen en instructies. In 529 BBY werd een parlement gevormd op Atrisia en werden de Sayings openbaar gemaakt.

Rond 10 BBY droeg Palpatine op om dit manuscript voor het Imperial Museum op Coruscant aan te werven. De reaalpolitiek van Atrisia zou een invloed hebben gehad op Palpatines politieke visie en tactieken. Wapoe, de Atrisian halfgod van vermomming, werd in de vorm van een beeldje zeer gewaardeerd door Palpatine.

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.