Wikia


Authority Security Police
Espo Troopers
Organisatie
Alias:

Espo

Behoort tot:

Authority Ground Forces

Affiliatie:

Corporate Sector Authority

Bevelhebber:

Viceprex of Security

Species:

Mens

Details
Bewapening:

Talloze

Transport:

Talloze

Stationering:

Corporate Sector

De Espos of Authority Security Police (bijgenaamd Boys-in-Brown in Deal-slang) waren de ordehandhavers van de Corporate Sector. Hun bijnaam Espo was zo ingeburgerd dat zelfs officiële instanties deze naam gebruikten.

OrganisatieEdit

De Espos kregen hun opdrachten uit de onderverdelingen van de Security Division, zijnde uit Location Enforcement, Situational Enforcement en van het Security Division Administration. In de Corporate Sector werden niet zozeer de belangen van individuen beschermd maar eerder belangen van handel, economie, eigendommen en wetten.

De Espos gingen gekleed in bruine uniformen en waren meestal zwaar bewapend en goed uitgerust. De Espos rapporteerden misdaden, onderdrukten opstanden en patrouilleerden in gevaarlijke gebieden. Ze bewaakten ook belangrijke personen in de Corporate Sector. Espos waren regelmatig uitgerust met KZZ Riot Armor.

De Corporate Sector Authority leerde van het Empire dat angst een belangrijke factor kon zijn in de efficiëntie van een corps. Voor hun Espos nam de CSA een hoop brutale en meedogenloze personen in dienst, zelfs ex-gevangenen, huurlingen en voormalige terroristen. Van preventieve maatregelen hadden de Espos nauwelijks gehoord.

De Espos waren uitgerust met zeer goede wapens. Vaak kregen ze zelfs prototypes in handen van firma’s die hun wapens door de CSA liet uittesten. Hoewel Espos zelf stunwapens verkozen, aarzelden ze niet om ook dodelijke wapens te gebruiken. Espos waren geen soldaten en indien de situatie te ernstig werd, aarzelden ze niet om grotere middelen in te roepen. Bekende Espo wapens waren de Stun Baton, BlasTech 500 Riot Gun en het Activv1 Riot Shield. Een zwaarder wapen was de F-Web Heavy Repeating Blaster.

De Espos gebruikten net als de Stormtroopers erg snel geweld indien nodig. Hun zwaardere wapens waren erg krachtig en indien de situatie niet snel werd opgelost, werden deze wapens meteen bovengehaald.

In tegenstelling tot Stormtroopers werkten de Espos voor de Corporate Sector Authority voor het loon, niet uit blinde ideologie of trouw. Espos konden omgekocht worden als er voldoende geld over de brug kwam.

Sommige Espos werden getraind om te fungeren als mariniers in de Authority Picket Fleet en anderen werden toevertrouwd aan de Detention Taskforce.

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.